Jun 28, 2012

Prerod..

Zajtra je jeden z posledných dní.. Z dní, ktoré sú poznamenané stretávaním sa s ľuďmi, ktorí tvorili súčasť môjho života posledný rok...  toľko plnosti.. toľko všetkého..

Kapitola sa uzatvára..
aby začala iná..
Pretože je čas..

Na plnosť vôní, chutí a prajnosti iných..
Budúcich blízkych..
Čas radosti a spolupráce,
tvorivosti, učenia sa šírkam..

Viera v človeka a priestor pre rast..
Hodnoty, ktoré majú byť na prvom mieste..
Sú..


Budúcnosť..
Sa mení..

:)

Držte palce!
No comments:

Post a Comment