Jan 27, 2012

Formovania do formy...

Keď človek z formy mimo formy vynorí sa zrazu v svetle. Neisto nechcenom.Čo Vám pomáha vraciať sa späť k sebe, keď je navôkol iba hmla a dravé kríky plné tŕňov? 
Predrať sa alebo si v tej hmle posedieť a čakať?

Alebo?

Alebo spev?


1 comment: