Dec 24, 2012

Všetko má svoj čas....A tak som videl, že pre človeka niet lepšieho, ako radovať sa zo svojich diel, lebo to je jeho podiel. Veď kto by ho mohol zaviesť tam, kde by videl, čo sa v budúcnosti stane? 
Je čas ľúbiť blízkych, ďakovať..
Krásne sviatky prajem Vám všetkým!

K *

No comments:

Post a Comment